Zpět na www.libri.cz

KDO BYL KDO v našich dějinách do roku 1918


Zpět na kalendarium Zadejte začátek příjmení:         

BOTTO Ján (* 27. 1. 1829 Vyšný Skálnik, + 28. 4. 1881 Banská Bystrica) - slovenský národní buditel a básník

Slovenský romantický básník Ján Botto byl nejmladším ve skupině básníků a spisovatelů Štúrovy školy. Vliv na jeho národní uvědomění v době studia na lyceu v Levoči měl příchod několika studentů, kteří demonstrativně opustili Bratislavu na protest proti sesazení Štúra z katedry řeči a literatury československé. Na studiích pak pokračoval v Pešti. Zde prožil i revoluci 1848-49, ale sám se bojů aktivně neúčastnil. Po studiích působil jako inženýr v Banské Štiavnici a od roku 1870 v Banské Bystrici. Tady se v jeho bytě scházela studující slovenská mládež a básník v ní probouzel a povzbuzoval zájem o slovenskou literaturu, neboť vyučování slovenštiny tehdy nebylo na gymnáziích povoleno. Svou literární činnost zahájil již v Levoči, kde si osvojil Štúrovy názory na národ i společnost. Stejně jako ostatní štúrovci hledal podněty své básnické tvorby v lidové slovesnosti. Jeho lyrické básně, balady a elegie jsou obrazem neutěšené národní situace v porevolučních letech. Bottovým nejlepším dílem, které patří i k vrcholům slovenské romantické literatury, je básnická povídka Smrť Jánošíkova, četnými rysy připomínající Máchův Máj.
(fh)
Kraus C.: Poézia Jána Bottu, Bratislava 1981


Počet nalezených záznamů: 1
Obsah encyklopedie