V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ĎURDIAK, Juraj

Juraj ĎURDIAK (* 27. 4. 1952 Bratislava)  – slovenský herec, zpěvák a podnikatel; bratr herečky Judity Ďurdiakové (* 1948), která mj. hrála ve filmu Zralé víno (1981). Po absolvování studia herectví na bratislavské VŠMU (1974) působil jako herec, sólista a zpěvák v trnavském Divadle pro děti a mládež, v Poetickém souboru Nové scény (1983–87), v Komorní opeře při Slovenské filharmonii a od roku 1989 je stálým hostem v Komorní opeře Slovenského národního divadla. Účinkuje v operetách a muzikálech bratislavské Nové scény, jejímž je uměleckým šéfem, jakož i v činohře a operetě Divadla Jána Palárika v Trnavě. Ve druhé polovině 70. let se prosadil před kamerou, hlavně v maďarských filmech (Klavír ve vzduchu/Zongora a levegöben, 1976; Oči jako hvězdy/Csillagszemü, 1977), ale i českých, kde chlapecký vzhled uplatnil v ústředních postavách zamilovaných jinochů: hygienik Pavel Tomáš ve Skalského ekologické moralitě Čistá řeka (1978), princ Velen ve Vorlíčkově pohádce Princ a Večernice (1978) a citově frustrovaný překladatelův syn Michal v milostném příběhu D. Kleina s kriminální zápletkou Kam nikdo nesmí (1979). Do českého filmu se po více než čtvrt století vrátil malou úlohou Němce Hanse v romantické komedii F. Renče podle Vieweghova románu Román pro ženy (2005). Od roku 1990 se věnuje podnikatelské a organizační činnosti.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!