V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DULÍKOVÁ, Radka

Radka DULÍKOVÁ (* 8. 10. 1950 Ostrava, † 16. 8. 2011 Praha)  – herečka. Pocházela z rodiny politického vězně. Od osmi let byla členkou dětského rozhlasového souboru a příležitostnou dětskou herečkou v ostravském divadle a tv. studiu. Na film. plátně se poprvé objevila jako havířského hrdiny (R. Deyl ml.) ve Sklenářově komedii Kotrmelec (1961), která se natáčela v Ostravě. Jako třináctiletou ji obsadil režisér K. Kachyňa do hlavní role čiperné Jitky, která vzplane dětskou láskou k mladému pacientovi na invalidním vozíku (V. Olmer), v lyrickém snímku Vysoká zeď (1964). Vystudovala gymnázium a byla členkou divadla Waterloo. Po neúspěšném pokusu studovat herectví nastoupila roku 1970 jako elévka do Těšínského divadla v Českém Těšíně, odkud po dvou letech odešla do Prahy. Pracovala jako produkční, administrativní síla, inspicientka a asistentka režie v div. studiu Ateliér ve Spálené ulici. V 70. letech ji roliček přibývalo: Bitva o Hedviku (1972), Zločin v Modré hvězdě (1973), Noc oranžových ohňů (1974), Akce v Istanbulu (1975), Profesoři za školou (1975), jako Šura se představila v Lettrichově snímku Stretnutie (1975), a pokračovaly epizody Od zítřka nečaruji (1978), Nechci nic slyšet (1978) a Jak se rodí chlap (1979). Poté si jako asistentka režiséra K. Smyzcka na filmu Housata (1979) zde také zahrála epizodní roli. Menší role vytvořila ještě jako Lešnerova žena (Jára Cimrman, ležící, spící, 1983), pak byla mladá úřednice Maruška (Kariéra, 1984) a na film. plátně naposled měla roli učitelky (Když v ráji pršelo 1987). V televizi se objevila ve dvou seriálech (Pan Tau, 1969–74 a Inženýrská odysea, 1979) a na obrazovce ji diváci mohli vidět i v pořadu věnovaném tragickému osudu Petra Nováka Já budu chodit po špičkách (2001). Roku 1995 se stala redaktorkou Rádia Svobodná Evropa.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!