V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DŘEVOJÁNEK, Zdeněk

Zdeněk DŘEVOJÁNEK (* 5. 4. 1924 Dolní Lutyně anebo Šenov, okres Frýdek-Místek, † 8. 6. 1976 Ostrava)  – herec. Začínal bezprostředně po válce na jevišti ostravského Divadla mladých a Slezského divadla Zdeňka Nejedlého v Opavě (1946–49) a poté prošel několika oblastními divadly (Olomouc, Liberec, Karlovy Vary), až roku 1962 zakotvil ve Státním divadle v Ostravě, kde setrval až do předčasné smrti (Václav v Našich furiantech, Švanda ve Strakonickém dudákovi). Filmaři si ho povšimli poměrně pozdě, když už mu zbývalo jen několik let do konce života. Po menší roli v Čechově okupačním dramatu Klíč (1971) dostal větší příležitost od režiséra Oty Kovala, v jehož dětském snímku z prostředí proletářské Plzně za 1. světové války Družina černého pera (1973) ztvárnil chudého zedníka Světlana, otce dvou chlapeckých hrdinů (F. RenčF. Srb). Objevil se i na obrazovce v pořadech ostravského studia ČST. Roku 1975 obdržel titul Zasloužilý umělec.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!