V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BAHNÍK, Václav

Václav BAHNÍK (* 11. 1. 1954 Hradec Králové)herec; syn divadelního herce a režiséra Františka Bahníka (1919–2002). Po studiích herectví na DAMU (1976) nastoupil do angažmá ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě. Od roku 1982 je nepřetržitě členem činoherního souboru Divadla Oldřicha Stibora, respektive Moravského divadla v Olomouci, kde kromě postav klasického repertoáru (plukovník Pickering v Pygmaliónu, Rochefort v D´Artagnanovi, strýc Jiří ve Stříbrném větru) odehrál spoustu rolí pro děti (mj. Kay ve Sněhové královně, Honza v Pohádkách Karla Čapka, Černý král v Alence v říši za zrcadlem). Často spolupracuje s olomouckých studiem ČR a namlouvá audioknihy. Ve filmu se uplatnil – pouze jako posluchač DAMU – v několika menších jinošských rolích: student Rosťa (Poslední ples na rožnovské plovárně, 1974), kamarád staršího titulního hrdiny, plochodrážního jezdce Honzy Pavelky v podání J. Hrušínského (Můj brácha má prima bráchu, 1975), student (Plavení hříbat, 1975) a Láďa (Tobě hrana zvonit nebude, 1975).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!