V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

DANČIAK, Stano

Stano DANČIAK (* 26. 10. 1942 Bratislava)  – slovenský herec. K herectví ho podnítilo účinkování ve filmu Na pochode sa vždy nespieva (1960), do něhož byl obsazen jako studující zubní laborant 3. ročníku střední zdravotnické školy. Po absolvování VŠMU (1965) získal angažmá v činohře Slovenského národního divadla, pak byl členem Divadla na korze (1969–71), činohry Nové scény v Bratislavě (1971–91) a nyní opět působí ve Slovenském národním divadle. Na jevišti se vyprofiloval ve výrazného charakterního herce, jemuž jsou blízké tragikomické typy postav, které mu byly často a hojně přidělovány také v televizi a ve filmu, kde se však nikdy nedočkal hlavních rolí. Jeho filmografie obsahuje i několik českých titulů, do nichž přispěl nevelkými úlohami muže (Prodavač humoru, 1984), renesančního humanistického šlechtice Kryštofa Haranta (Svědek umírajícího času, 1990), hostinského (…ani smrt nebere, 1995; Šílení, 2005) a majitele obchodu (Lea, 1996). Často se objevuje i na tv. obrazovce, mj. v slov. verzi Ordinace v růževé zahradě (2007). Mimo svou profesi se angažuje ve veřejném životě v pozici člena nevládní organizace GEMA 93, která se zabývá veřejnými průzkumy, celospolečenskou osvětou na téma Evropské unie a NATO. Je držitelem několika ocenění, mj. státního vyznamenání Pribinův kříž za celoživotní dílo.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!