V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ZELENKOVÁ, Anna

Anna ZELENKOVÁ rozená Nechvílová (* 1856 nebo 1866 Pardubice, † 6. 6. 1927 Praha)  – herečka a zpěvačka; manželka herce J. Zelenky. Začínala kolem roku 1876 jako subreta u menších div. společností (T. Knížková, V. Budil, V. Choděra, F. Lacina, F. Pokorný, V. Svoboda, L. Chmelenský), kde poznala i budoucího muže, s nímž pak sdílela všechna angažmá. Postupně se sbližovala s činoherním repertoárem, kde se přehrála do oboru žen z lidu, matek, vdov, hospodyň, chův, selek a panímám, v nichž uplatnila svůj temperament a smysl pro charakteristiku. Od roku 1902 s manželem působili u Vendelína Budila v Plzni, odkud po dvou sezonách přešli k Lacinově cestovní společnosti a roku 1907 se stali členy Městského divadla Královských Vinohrad. Hrála však i na jiných pražských scénách: kabaret Lucerna (1914), divadlo Miniatur (1919) a Revoluční scéna (1920). Počátkem 20. let onemocněla vleklou chorobou a přestala se objevovat na jevišti. Na sklonku herecké kariéry neodmítla propůjčit své umění novému médiu – kinematografu. Režisér Antonín Fencl jí ve svém autorském filmu Macocha (1919), vizuálně oživujícím legendu o moravské propasti, dal hlavní roli čarodějnice. Před kamerou vytvořila ještě tři postavy v němých filmech V. Binovce (Sivooký démon, 1919), V. Slavínského (Divoká Maryna, 1919) a F. Hlavatého (Neznámé matky, 1921). Až na posledně jmenovaný se žádný z těchto snímků nedochoval.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!