V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ČEPELKA, Miloň

Miloň ČEPELKA (* 23. 9. 1936 Pohoří u Opočna, okres Rychnov nad Kněžnou)  – herec. Po studiích na gymnáziu v Dobrušce a na Vysoké škole pedagogické v Praze (1954–58, obor český jazyk a literatura) učil tři roky na základní škole v Novém Kníně. Po celá 60. léta byl redaktorem Čs. rozhlasu v Praze a pak působil ve svobodném povolání jako herec v Divadle Járy Cimrmana, jehož je zakládajícím členem. Těžiště jeho umělecké tvorby však spočívá především v literární činnosti. Je autorem řady básnických sbírek (Abeceda lásky, Deník haiku), rozhlasových a tv. her, pohádek, pásem, zábavných a literárních pořadů, které často i sám uváděl, a písňových textů všech žánrů. Podle jeho a Šebánkova námětu a scénáře natočil Jiří Chlumský pro kina okupační komedii Stůj, nebo se netrefím (1998); sám napsal scénáře k tv. inscenaci Spolužáci (1973) či pohádce Zlatý náhrdelník (1980). Ve filmu se herecky prezentoval několika výraznými epizodními figurkami v komediích, z nichž asi diváky nejvíce oslovil přemýšlivý tlumočník z japonštiny, snažící se přeložit nepřeložitelné slovní hříčky v Jáchyme, hoď ho do stroje! (1974), Vrzáň (Nejistá sezóna, 1987), vrátný (Báječná léta pod psa, 1997). Na obrazovce (a DVD) se objevil ve všech záznamech div. inscenacích domovské scény (mj. hrabě Zeppelin v Hospodě na mýtince), ale také ve filmech (Moderní byt, 1971; Sardinky, aneb život jedné rodinky, 1986) a seriálech (Horákovi, 2006; Trapasy, 2007).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!