V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

WEISS, Vilém

Vilém WEISS (* 14. 10. 1859 Praha, † 20. 9. 1937 Praha)  – kinematografista a herec. Jako majitel lakýrnické dílny, nadšený loutkář a div. ochotník (spolky Tyl a žižkovský Pokrok) se seznámil s J. Švábem-Malostranským a Viktorem Ponrepem, kteří podnítili jeho zájem o film. Roku 1909 zřídil kino na žižkovské Bezovce, kde tři roky nato otevřel První žižkovské kinematografické divadlo a později zřídil kino v divadle Pokrok ve Štítného ulici. Byl jedním ze zakladatelů Zemského svazu Spolku českých majitelů kinematografů. Ve třech němých filmech si zahrál nevelké postavy kostelníka (Zkažená krev, 1913), hostinského (Magdalena, 1920) a souseda (Pantáta Bezoušek, 1926). Po celý život až do požehnaného věku příležitostně hrál na různých pražských scénách (mj. Národní divadlo, Akropolis) a byl i nadšeným sokolem.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!