V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

URBÁNKOVÁ, Naďa

Naďa URBÁNKOVÁ rozená Naděžda Balabánová, provdaná 3. Havlíková (* 30. 6. 1939 Nová Paka, okres Jičín)  – zpěvačka a herečka; bývalá žena herců K. UrbánkaJ. Nemejovského, matka zpěvačky Jany Fabiánové (* 1977). Absolvovala vyšší zdravotnickou školu v Trutnově (1957) a soukromě studovala zpěv. Profesionální dráhu začínala jako elévka Východočeského divadla v Pardubicích (1959), konferenciérka a zpěvačka AUS Víta Nejedlého a Čs. souboru písní a tanců. Zlom v kariéře jí přineslo angažmá v divadle Semafor (1964–69), kde účinkovala v řadě inscenací (Šest žen Jindřicha VIII., Dobře placená procházka, Ďábel z Vinohrad) a pak tu ještě hostovala (např. Smutek bláznivých panen). Zazářila i v hlavní roli zpěvačky Sally Bowlesové v muzikálu Kabaret v Hudebním divadle v Karlíně (1978). Její úspěšná kariéra zpěvačky populárních písní je spojena hlavně se skupinou Country Beat Jiřího Brabce, která ji doprovázela na řadě gramofonových nahrávek a koncertech doma i v zahraničí. Herecké schopnosti začala od 60. let uplatňovat i ve filmu, kde jí nejvýraznější role svěřil J. Menzel: mladá artistka Viktoria Freie v okupační komedii podle Hrabalovy novely Ostře sledované vlaky (1966), vězeňkyně-kopečkářka Lenka v hrabalovské tragikomedii Skřivánci na niti (1969), manželka snobského inženýra s mlýnem (L. Smoljak) v komedii Na samotě u lesa (1976). Mezi její další výrazné film. postavy patří tanečnice Alena Pešková v Rychmanově epizodě z povídkového detektivního filmu Zločin v dívčí škole (1965), dětsky bláznivá Petra v Kovalově pohádkové feérii Lucie a zázraky (1970) a Mahulenina zlá sestra Prija ve Weiglově poetické adaptaci Zeyerovy pohádky Radúz a Mahulena (1970). Ve spolupráci s režisérkou Evou Sadkovou, která ji často obsazovala do svých tv. pořadů (Slečna ze spořitelny, 1973), napsala vzpomínkovou knihu Scénář pro Naďu (1999). V posledních letech, poté co neuspěla jako podnikatelka (s manželem-lékařem provozovali krátce sanatorium v Protivíně), působí jako moderátorka rádia Region. Zpověď odhalující mezníky jejího života zachytil dokument z cyklu 13. komnata (2006).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!