V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TICHÁ, Zdeňka

Zdeňka TICHÁ (* 26. 2. 1933 Ervěnice, okres Chomutov)  – herečka. Se základní hereckou průpravou, kterou nabyla soukromým školením u J. Kronbauerové a Lydie Wegenerové-Salmonové, nastoupila profesionální angažmá v zájezdovém Vesnickém divadle, v jehož souboru strávila pouze jednu sezonu (1958–59). Hereckou profesi pak vykonávala ve svobodném povolání. Film těžil z jejího herectví jen minimálně, jak dokládají epizodky: hotelová dívka (Ostře sledované vlaky, 1966), žena pod tankem (Maratón, 1968), herečka (Běž, ať ti neuteče, 1976), členka Armády spásy (Anděl s ďáblem v těle, 1983) a členka rady (Dobré světlo, 1986) a zatím naposled V erbu lvice (1994). Ani tv. obrazovka jí mnoho prostoru neposkytla, účinkovala mj. v pohádce Nevěsta z obrázku (1983) a v inscenacích Královské usínání (1974), Jako kníže Rohan (1983) a Politik a herečka (2001).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!