V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TICHÁ, Anna/Andula

Anna/Andula TICHÁ provdaná Ferencová (* 4. 7. 1906 Praha, † 21. 2. 1989 Praha)herečka; manželka herce Ference Futuristy a matka herečky A. Ferencové. Pocházela z div. rodiny, dcera herečky Anny Tiché a šeptmistra Národního divadla Františka Tichého, odmala vystupovala ve smíchovské Aréně. Profesionálně začínala v patnácti letech jako baletka v Českých Budějovicích a po roce a půl přešla k činohře na jevištích v Praze (Národní divadlo a Komedia). Hlavní i drobné role mladičkých dcer a snoubenek hrála v němých filmech Syn hor (1925), Vdavky Nanynky Kulichovy (1925) a Neviňátka (1929). Zahrála si pak zcela výjimečně i ve znárodněném filmu, a to v v epizodce snímku Znamení kotvy (1947). Před kamerou , byť jen tou televizní, pak po dlouhé přestávce stanula v dokumentu O. Reifa k 80. výročí čs. kinematografie Díky, pane Kříženecký (1978), a to po boku M. Ženíškové, F. Kováříka a dalších hereckých hvězd-pamětníků.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!