V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

TAUŠ, Viktor

Viktor TAUŠ (* 3. 12. 1973 Praha)filmový režisér, scenárista, producent a herec. Vyrůstal v problematických rodinných poměrech a celé dětství trávil sám sledováním filmů na videu, proto odmalička netoužil po ničem jiném než po filmu. Jakmile odmaturoval na SPŠ sdělovací techniky, odešel z domova a nastoupil filmařskou praxi. V různých pomocných profesích či jako pouhý pozorovatel se účastnil natáčení reklam a filmů, z nichž ho obohatila zejména práce J. Svěráka. Roku 1992 se stal na FAMU posluchačem katedry dokumentární tvorby. Ze studií ho však roku 1999 pro neplnění povinností vyloučili. Zásadní řez jeho životem však udělaly ještě na škole drogy. Dvouletou závislost na heroinu se mu podařilo interní léčbou překonat a tato zkušenost se stala impulsem i námětem jeho celovečerního filmu Kanárek (1999), který natočil podle scénáře B. Hybnera, s nímž už autorsky spolupracoval na svém oceněném školním dokumentu Eleanor Rigby z Malé Strany (1995). Sám Tauš v hraném „autoterapeutickém“debutu Kanárek, jímž se pokusil vyrovnat s vlastní nedávnou minulostí, ztvárnil ústředního hrdinu Vikiho, mladého dokumentaristu, který vyrostl ve fiktivním světě amerických filmů. Když tento svět začal hledat v pražských ulicích, málem na to doplatil vlastním životem. Jako režisér je podepsán pod hudebními videoklipy (J.A.R., Vladimír Mišík, Mejla Hlavsa) a reklamami pro prestižní klienty domácí i zahraniční. Roku 1995 založil s B. Hybnerem film. společnost GagStones a roku 2006 s Michalem Krajňákem společnost Fog’n’Desire Films, v jejímž rámci vznikla Krajňákova film. komedie Poslední plavky (2007), na níž se podílel jako výkonný producent a spoluscenárista. Ve svém druhém celovečerním filmu Sněženky a machři po 25 letech (2008) se jako režisér pokusil – nepříliš zdařile – navázat na Smyczkovu smutnou komedii Sněženky a machři (1982).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!