V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŤAPÁK, Martin

Martin ŤAPÁK (* 13. 10. 1926 Liesek, okres Dolný Kubín)  – slovenský filmový režisér, herec, tanečník a choreograf; otec herce Marka Ťapáka (* 1960). Už jako gymnazista hrál ochotnické divadlo. Během studia herectví na dramatickém oddělení bratislavské konzervatoře se stal elévem a roku 1947 řádným členem činohry Slov. národního divadla v Bratislavě, kde působil jako herec a asistent režie. Roku 1950 nastoupil jako režisér a choreograf do souboru písní a tanců Slov. ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK) a současně studoval na nově vzniklé VŠMU v Bratislavě, zprvu herectví, pak div. režii, aby nakonec absolvoval v oboru choreografie (1956). Od roku 1957 spolupracoval několik let s pražskou Laternou magikou. Počátkem 60. let se začal uplatňovat jako film. a tv. režisér, nejprve krátkých a poté celovečerních filmů, v nichž čerpal náměty z lidových tradic a domácí klasické a moderní literatury (Nevesta hôľ, 1971; Pacho, hybský zbojník, 1975), ale natočil i řadu tematicky a žánrově pestrých filmů (Zajtra bude neskoro, 1972; Deň, ktorý neumrie, 1974; Plavčík a Vratko, 1981; Kohút nezaspieva, 1986). S profesionálními uměleckými začátky je spjato i účinkování ve filmu, kde vytvořil na dvacet drobných a výjimečně i větších postav, z nichž asi polovinu pod vedením českých režisérů: sovětský partyzán Nikolaj Grigorjevič Nazarov v Čápově dramatu ze SNP Bílá tma (1948), vojín Ondra Pavlovič v dobrodružném snímku J. Macha Akce B (1951), vojín Janko v Sequensově dramatu o osudu posádky jedné z pohraničních pevností při nacistické okupaci republiky Neporažení (1956), řidič Slávek v Machově komedii z vojenského prostředí Zatoulané dělo (1958), vojín Imrich Gallo ve válečném příběhu K. Kachyni Práče (1960), ruský vězeň Vaska v Jasného dramatu z koncentračního tábora Přežil jsem svou smrt (1960), agitátor a předseda JZD Vojta v Jasného vesnické komedii Procesí k panence (1961) a astrobiolog Petr Kubeš, člen posádky vesmírné lodi v Polákově sci-fi dramatu Ikarie XB 1 (1963). Pro stejný typ rolí (vojáci, partyzáni, uvědomělí dělníci a vesničané) si ho vybírali také slov. filmaři, hlavně P. Bielika (Vlčie diery, 1948; Priehrada, 1950; Kapitán Dabač, 1959; Jánošík, 1963). Za působení v SĽUK se podílel jako choreograf, tanečník a představitel hlavního mužského hrdiny Martina na hudebně tanečním filmu Rodná zem (1953), který na Slovensku natočil český režisér J. Mach. Velmi se angažoval i politicky: roku 1976 se stal poslancem Slov. národní rady a v letech 1977–80 ústředním ředitelem Slov. filmu.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!