V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠULC, Míla/Miloslav

Míla/Miloslav ŠULC (* 1929)  – filmový herec. Herectví nebylo zřejmě jeho hlavní profesí, neboť ho žádné divadlo po roce 1945 neeviduje v angažmá. K účinkování před kamerou ho přivedl režisér R. Cvrček, v jehož filmech o dětech a pro děti zprvu hrál malé roličky řidiče mlékáren (Táňa a dva pistolníci, 1967) a příslušníka VB (Dospěláci můžou všechno, 1969), po nichž přišla jedna z ústředních postav v moderní pohádce Hodina modrých slonů (1971), kterou spolurežíroval se Zdeňkem Rozkopalem. Ztělesnil slavného kouzelníka Bertoldiho (mluví ho J. Sovák), dědečka malého hrdiny, který s kamarádkou z mateřské školy podnikne dobrodružný výlet na Vánoční ostrovy. Poté hrál ve filmech jiných režisérů, ale již výhradně epizodky: hromotluk (Panter čeká v 17,30, 1971), zbrojnoš (Noc na Karlštejně, 1973), vesničan na pouti (Prodaná nevěsta, 1975), ošetřovatel v zoo (Terezu bych kvůli žádné holce neopustil, 1976) a zatím naposled na film. plátně jako starší fanoušek v povídkovém snímku Figurky ze šmantů (1987). R. Cvrček, s nímž si zahrál v Rozkopalově krátkometrážní komedii Ten člověk! (1970), ho pak také obsadil do dětského tv. seriálu Léto s Katkou (1975).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!