V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠKRDLANTOVÁ, Heda

Heda ŠKRDLANTOVÁ (* 20. 7. 1943 Praha)  – lékařka a filmová herečka; bývalá žena filmového režiséra a herce V. Olmera a plastického chirurga Karla Fahouna (* 1933), nyní manželka hudebníka Svatopluka Jányše (* 1949). Už jako dítě vystupovala v „živě“ vysílaných inscenacích ČST, které vesměs režírovala Eva Marie Bergerová. Na film. plátně se poprvé objevila v Machově hudební komedii Valčík pro milion (1960) jako členka uherskohradištského tanečního souboru Máša, kamarádka hlavní hrdinky Jany (K. Chadimová), která se za 2. celostátní spartakiády v Praze sblíží s amatérským jazzovým hudebníkem ze Strakonic (J. Adamovič). V následující, již dokonce titulní roli komedie Z. Podskalského Spadla s měsíce (1961) nahradila J. Hlaváčovou, která se pro mateřské povinnosti natáčení vzdala. Film, jenž volně navazoval na předchozí veselohru Kam čert nemůže (1959) stejného autorského týmu, se odehrává v „mírně zaostávajícím“ JZD, kde se jedné noci zničehonic objeví na skútru, jako by spadla s měsíce, mladá průbojná zootechnička Mája Černá, jíž se brzy podaří pohnout věcmi k lepšímu. Veselá a okouzlující Mája přiměla k aktivitě nejenom muže, ale upřímností a bezelstnou povahou si získala i ženy. Podobný typ moderní dívky, sympatické a šikovné brunetky s jiskrou v oku, která si umí vždycky poradit, byla i její instruktorka modelářského kroužku Dáša v Pinkavově dětském filmu OK 12 startuje (1961). S prací před kamerou pokračovala i při studiu medicíny, jen se omezila na drobnější a epizodní role, z nichž některé hrála i pod cizími jmény. Pozorný divák ji zahlédne jako tančící dívku v satiře Z. Podskalského Einstein kontra Babinský (1963), chovanku penzionátu v Roháčově a Svitáčkově muzikálu Kdyby tisíc klarinetů (1964), asistentku zvuku v detektivce Evy Sadkové 5 milionů svědků (1965). Tečkou za hereckou kariérou byla až životopisná komedie K. Kachyni Tajemství velikého vypravěče (1971), v níž jí přidělil nevelkou postavu císařovy neteře. Po promoci (1966) vykonávala lékařskou praxi v Teplicích a Kolíně. Od roku 1968 působí v Praze, kde přes patnáct let pracovala na I. kožní klinice fakulty všeobecného lékařství (sekundářka, pak asistentka), než odešla do obvodní ambulance na Prahu 4. Od roku 1994 má vlastní kožní ordinaci na Jižním Městě II.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!