V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ŠEBA, František

František ŠEBA (* prosinec 1910, † 2002)filmový herec. Do roku 1951 byl referentem ve Filmexportu, odkud ho z politických důvodů propustili, ale měl "štěstí", že mohl odejít do invalidního důchodu. S filmem zůstal spojen díky politickému uvolnění, které mu dovolilo vrátit se do zaměstnání a objevit se od počátku 60. let v epizodkách celkem patnácti snímků: žoviální pán (Chlap jak hora, 1960), manžel (Hledá se táta!, 1961), redaktor (Muž z prvního století, 1961), účastník seance (Každá koruna dobrá, 1961), člen ONV (Dva z onoho světa, 1962), delegát (Kdo chce zabít Jessii?, 1966), švihák (Poslední růže od Casanovy, 1966), pokladník (Bylo čtvrt a bude půl, 1968), královský rádce (Šíleně smutná princezna, 1968), Žid Jákob (Pražské noci, 1968), starý farmář (Kolonie Lanfieri, 1969) a naposled zákazník (Ženy v ofsajdu, 1971). Normalizační režim ho pak nejen znovu propustil ze zaměstnání, ale ukončil i jeho film. kariéru, když naposled se před kameru (byť tu televizní) postavil ve tv. filmu Jsem přece šofér (1972).

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!