V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SVOBODOVÁ, Božena

Božena SVOBODOVÁ rozená Bohumila Veselá (* 24. 2. 1893 Třebíč, † 10. 1. 1961 Praha)  – filmová herečka. Pro filmaře se stala oblíbenou představitelkou ušlechtilých charakterů, které zpodobnila v téměř dvaceti němých filmech a ve stejném počtu filmů zvukových. První zkušenost před kamerou získala v úloze krásné tkalcovy dcery v Blümsriederově melodramatu Trestanci na Špilberku (1922). Pestrou galerii jejích postav reprezentují např. mlynářky (Tulák, 1925; Lojzička, 1936), bytná (Pohádka máje, 1926), třídní profesorka (Sextánka, 1927), představená kláštera (Sestra Angelika, 1932), šéfredaktorka (Jedna z milionu, 1935), majitelka módního salonu (Vdavky Nanynky Kulichovy, 1925; Cácorka, 1935), šlechtičny (Psohlavci, 1931; Milan Rastislav Štefánik, 1935; Švanda dudák, 1937), primadona (Turbina, 1941) a spisovatelka Božena Němcová (Karel Havlíček Borovský, 1931). Často hrála matky (Pohorská vesnice, 1928; Studentská máma, 1935) či zámožné a ctěné manželky, většinou po boku T. Pištěka (Bludné duše, 1926; Pantáta Bezoušek, 1926; Pražské děti, 1927; Známosti z ulice, 1928; Psohlavci, 1931) a dále J. Rovenského (Pasák holek, 1929), J. Steimara (Osada mladých snů, 1931), J. O. Martina (Zapadlí vlastenci, 1932), F. Harta (Ať žije nebožtík, 1935). Naposledy hrála notářovu hospodyni v komedii V. Wassermana Tři kamarádi (1947).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!