V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SVĚTELSKÁ, Olga

Olga SVĚTELSKÁ též Světelská-Váňová (* 1933)herečka. Do českého filmu vstoupila jako elegantní půvabná letuška, která v úvodní scéně Radokovy poetické komedie o průkopnících motorismu Dědeček automobil (1956) usedne na letištní ploše s mladým aeromechanikem (M. Forman) do stařičkého vozu. Oba si začnou zvědavě prohlížet album zažloutlých fotografií, přičemž se před jejich očima rozvíjí příběh, který se odehrál na začátku 20. století. V závěru se oba znovu objeví, aby film uzavřeli zaklapnutím alba a vzájemným úsměvem. I v dalších filmech vytvořila jen epizodní roličky: dvorní dáma (Bláznova kronika, 1964), elegantní dívka (Mučedníci lásky, 1966), členka společnosti (Jak se krade milión, 1967), barmanka (Vítězný lid, 1977), servírka (Co je doma to se počítá, pánové…, 1980), host na večírku (Temné slunce, 1980), adeptka na členství v souboru (Únos Moravanky, 1982), trubačka (Jára Cimrman ležící, spící, 1983), šlechtična (Putování Jana Amose, 1983), či na film. plátně naposled jako robustní žena v komedii Václava Vorlíčka Já nejsem já (1985). Hrála rovněž v televizi: seriál Sňatky z rozumu (1968) a inscenace Měsíční tónina (1981) a Proces s vrahy Martynové (1988).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!