V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SVĚRÁK, Václav

Václav SVĚRÁK (* 16. 4. 1942 Praha)  – herec; manžel herečky Milady Matuchové-Svěrákové (* 1933). Po maturitě na SPŠ elektrotechnické v Praze-Dejvicích začínal jako elév v Divadle Jiřího Wolkera (1959–61), kam se po dvou sezonách v Ústředním souboru ministerstva vnitra opět nakrátko vrátil. Roku 1964 se stal členem souboru Divadla Příbram, odkud záhy přešel do plzeňského Divadla dětí, respektive Divadla Alfa, kde pobyl necelé dvě sezony. Zde se seznámil se svou budoucí ženou, s níž od roku 1968 – jako herec ve svobodném povolání – vystupuje v představeních pro nejmenší diváky, s nimiž začínali v mateřských školách v Praze a po roce 1989 rozšířili záběr na celou republiku; v jevištní činnosti spolu pokračují dodnes (soukromé divadlo Hračka). Ke spolupráci s filmem byl přizván zatím jen v pěti epizodkách: mladík (Osení, 1960), žák ve škole (Kde řeky mají slunce, 1961), studentský funkcionář (Žert, 1968), jeden z nápadníků (Slečna Golem, 1972) a naposledy jako lékař (Všichni proti všem, 1977).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!