V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SVÁTEK, Josef

Josef SVÁTEK (* 8. 2. 1906 Žďár nad Sázavou, † 8. 10. 1976 Praha)  – rozhlasový režisér a herec. Již jako posluchač dramatického oddělení Státní konzervatoře v Brně se uplatnil jako herec a pomocník režiséra ve studiu brněnské odbočky tehdejšího Radiojournalu, kam po absolutoriu (1928) nastoupil jako asistent režie. V brněnském rozhlase začínal realizacemi pásem, pohádek, národopisných scén a obrázků, poté režíroval řadu rozhlasových her i velkých dramat klasiků a autorů soudobých. Od roku 1955, kdy přešel do Prahy, se zaměřil na režie her pro děti a mládež. K herecké práci se příležitostně vracel jen před film. kamerou, kde v menších a epizodních rolích představoval muže seriozního vzhledu a zajištěného postavení, např. primáře (Bomba, 1957; Případ Lupínek, 1960), projektanta (Tři tuny prachu, 1960), krajského referenta (Všude žijí lidé, 1960), ceremoniáře (Černá dynastie, 1962), režiséra (Jak se zbavit Helenky, 1967) a ministra (Flirt se slečnou Stříbrnou, 1969). Větší postavu otce Karla Antoše (O. Lackovič), mladíka podezřelého z vraždy, vytvořil v detektivce V. Čecha 105 % alibi (1959).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!