V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SONJA, Magda

Magda SONJA vl. jm. Venceslava Veselá (* 3. 9. 1895 nebo 23. 5. 1886 Vídeň, † 15. 8. 1974 Los Angeles)  – filmová herečka; manželka rakouského režiséra a herce Friedricha Fehéra (1889–1950) a matka dětského herce Jana Fehéra-Weisse (1923–1958). Rodina pocházela z jihočeského pohraničí. Po tanečním a hudebním školení začínala roku 1907 zprvu pod pseudonymem Magda Slawa na div. a kabaretních jevištích ve Vídni. S účinkováním před kamerou začala roku 1918 a během 20. let dosáhla její film. kariéra vrcholu díky hlavním rolím v německých filmech jejího manžela, např. Mata Hari, rudá tanečnice/Mata Hari, die rote Tänzerin (1927), Marie Stuartovna/Maria Stuart (1927) a Sensační proces/Sensations-Prozess (1928). S příchodem zvukového filmu, kdy její sláva rychle pomíjela, natočila s manželem a synkem v Praze dva filmy, v nichž se představila jako krásná a nešťastná žena zhýralého velkostatkáře (Když struny lkají, 1930) a vražedkyně (Štvaní lidé, 1933). Roku 1933 odjela do USA a filmování opustila úlohou matky ve Fehérově britské hudební burlesce The Robber Symphony/Lupičská symfonie (1936).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!