V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SOMEŠ, Jaroslav

Jaroslav SOMEŠ (* 21. 6. 1941 Praha)  – herec a divadelní historik. Po ukončení hereckých studií na JAMU (1968) prošel tříletým angažmá ve Východočeském divadle v Pardubicích, jednu sezonu strávil v Horáckém divadle v Jihlavě a roku 1973 zakotvil na jedenáct let v plzeňském Divadle J. K. Tyla. Tehdy spolupracoval i s amatérskými divadelníky (Divadlo pod lampou). Od roku 1983 hrál v pražském Divadle Jiřího Wolkera. Roku 1989 stál u zrodu div. společnosti Petrklíč, která se repertoárem orientuje na základní mravní hodnoty evropského humanismu a křesťanství. S filmem přišel poprvé do kontaktu už jako chlapec prostřednictvím dětských rolí: práče Janek ve dvou dílech Vávrovy husitské trilogie (Jan Žižka, 1955; Proti všem, 1956) a starší syn zbabělého inženýra (K. Höger) ve Weissově okupačním dramatu Hra o život (1956). K dalším, velmi ojedinělým návratům před kameru došlo až po mnoha letech ve vedlejších postavách příslušníků inteligence ve filmech A. Kachlíka Dvacátý devátý (1974), F. Vláčila Mág. (1987), a hlavně se pravidelně objevoval ve filmech V. Olmera: Druhý tah pěšcem (1985), Jako jed (1985), Antonyho šance(1986), Nahota na prodej (1993) a Ještě větší blbec, než jsme doufali (1994). Zatím naposled se na film. plátně připomněl jako zpovědník v povídce Mravní imperativ z celovečerního dubutu Olgy Dabrowské Kuličky (2008). Divákům se několikrát představil i na tv. obrazovce (Gobseck, 1985; Dvojčata, 1988; Rekviem za W. A. Mozarta, 1991; Bronzová koruna, 1997) a v seriálech (Dobrodružství kriminalistiky, 1989; Náhrdelník, 1992). Věnuje se i rozhlasovým dramatizacím. Ve dvojici s B. Kleplem byl průvodcem tv. dokumentárního cyklu o společensko-politických událostech před, během a bezprostředně po listopadu 1989 Labyrintem revoluce (2006).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!