V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SMUTNÁ, Daniela/Dana

Daniela/Dana SMUTNÁ (* 8. 9. 1935 Praha, † 2001)  – herečka; bývalá manželka režiséra Jiřího Weisse (1913–2004). Její citové zrání neblaze poznamenalo trauma z otcova poválečného věznění a pak i smrti v jáchymovských dolech, kam byl jako rada protektorátního ministerstva kultury Emanuela Moravce odsouzen pro kolaboraci s nacisty. Ve film. ateliérech na Barrandově, kde v polovině 50. let dělala klapku, okouzlila svým šarmem režiséra J. Weisse, který se s ní oženil. Impuls k její herecké dráze však dal spisovatel Jan Otčenášek, na jehož doporučení ji Weiss obsadil do titulní role filmu Romeo, Julie a tma (1959). Postava židovské dívky Hanky, kterou po útěku z transportu skrývá student (I. Mistrík) na půdě činžovního domu, z adaptace Otčenáškovy stejnojmenné novely naznačila typ jejích hrdinek – brunetek tajemně chladné a sošné krásy – i v dalších Weissových filmech: manželka venkovského učitele (L. Chudík) v psychologickém dramatu Zbabělec (1961) a zlomyslná, pyšná a bezcitná generálova dcera v pohádce Zlaté kapradí (1963). Objevila se ještě v Tomanově detektivce Slečny přijdou později (1966) a ve slov. filmech Pre mňa nehrá blues (1964) a Vrah zo záhrobia (1966) a krátkometrážním snímku Kočka v dešti (1967). Diváci se s ní mohli setkat i na tv. obrazovce v seriálu Eliška a její rod (1966). Spolu s J. Werichem si zahrála ve snímku NDR Italianische caprizzio (1961) a ještě před rozvodem s Weissem se neúspěšně pokusila herecky prosadit v zahraničí (paní de Montespan ve filmu Lisolette von der Pflaz, 1966), nakonec ale ve Francii dělala pouze modelku na kosmetiku. Následovala pak svého nového manžela – českého psychiatra Dušana Šťastného – do Afriky a Číny.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!