V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SMRČKOVÁ, Jana/Hana

Jana/Hana SMRČKOVÁ (* 6. 5. 1940 Praha)herečka. Pochází z rodiny gymnaziálního profesora. Absolvovala herectví na DAMU (1963) a po jedné sezoně v Městském divadle Příbram byla dlouholetou členkou Divadla Na zábradlí (1964–92). Krátce působila v Divadle Bez zábradlí (1991–93). Před kamerou poprvé stanula s dalšími ročníkovými spolužáky z DAMU ve snímku Evy Sadkové Dvanáct (1964), kde hrála začínající dramaturgyni oblastního divadla. Občasná spolupráce s filmem jí přinesla většinou jen drobnější role manželek, matek, učitelek a hospodyň např. ve filmech Hra o jablko (1976), Smrt talentovaného ševce (1982), Vinobraní (1982), Putování Jana Amose (1983), Samorost (1983), Kam doskáče ranní ptáče (1987) a Království za kytaru (1989). Největším úkolem ji pověřil režisér Otakar Vávra, v jehož životopisném snímku Příběh lásky a cti (1977) ztělesnila staropanenskou Marii Němečkovou, která se jako oddaná přítelkyně začínající spisovatelky Karoliny Světlé (B. Turzonovová) stane doručovatelkou její milostné korespondence s mladým novinářem a básníkem Janem Nerudou (J. Bartoška). S Turzonovovou se znovu sešla před kamerou v životopisné fresce Božská Ema (1979) J. Krejčíka, kde představovala společnici slavné pěvkyně. Režisér K. Smyzcek ji, ještě jako posluchač FAMU, obsadil po boku J. Somra jako maminku Popperovou ve svém absolventském snímku Kapři pro Wehrmacht (1975) podle povídky Oty Pavla. Ani obrazovka jí mnoho šancí neposkytla (Podezření, 1970; Naděje má hlubokové dno, 1989; O myrtové panně, 1992); ke snímku Dvanáct se vrátil Polesného tv. dokument Po čtyřiceti letech (2003). Od roku 1982 se věnuje pedagogické činnosti na Konzervatoři Jaroslava Ježka, od roku 1995 vyučuje i hereckou propedeutiku a herectví na DAMU.

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!