V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SMOLJAK, David

David SMOLJAK (* 8. 2. 1959 Praha)  – publicista, televizní scenárista a dramaturg; syn režiséra, scenáristy, dramatika a herce L. Smoljaka. V jinošském věku si zahrál malé role ve třech film. veselohrách, pod nimiž byl autorsky nebo i režijně podepsán jeho otec. Nejprve se na plátně mihl mezi spolužáky Jiřího Kroupy mladšího ( J. Schmitzer) v komedii O. Lipského „Marečku, podejte mi pero!“ (1976), pak představoval syna rozvádějících se manželů Kadlecových (K. SlunéčkováR. Vodrážka), účastníků vícesměny bytů v Kulovém blesku (1978), ztělesnil vedoucího turistické výpravy, který u horského hotelu zaplatí útratu falešnému vrchnímu (J. Abrhám) v komedii Vrchní, prchni (1980). Objevil se také v bláznivé komedii O. Lipského a Z. Podskalského Velká filmová loupež (1986). Po absolvování katedry dramaturgie a scenáristy FAMU (1984) se uplatnil jako dramaturg zábavy ČST (1986–91), scénarista (Záhada zlatého servisu, 1987), poté kulturní redaktor a politický komentátor časopisu Reflex (1992–93), dramaturg publicistiky TV Nova (1993–96) a dramaturg zábavy televize Prima (1996–98). Poté zvolil svobodné povolání a autorské ambice realizuje např. jako storyeditor a spoluscenárista tv. seriálu Ulice (2005–07). Dále reaguje na politické a kulturní dění kritickými články v tisku (Lidové noviny, MF Dnes aj.).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!