V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SMOČEK, Ladislav

Ladislav SMOČEK (* 24. 8. 1932 Praha)  – dramatik a divadelní režisér; manžel překladatelky a esejistky Vladimíry Smočkové (1942–1996). Jako syn z důstojnické rodiny prožil dětství v jižních Čechách a v Plzni, kde také maturoval na gymnáziu (1951). Po absolvování div. režie na DAMU (1957), kam se původně hlásil na katedru herectví, pracoval krátce v Městském oblastním divadle v Benešově a poté v brněnském Divadle Julia Fučíka. Počátkem 60. let ho Alfréd Radok přizval k práci v Laterně magice. Roku 1964 patřil k zakládající skupině Činoherního klubu v Praze, kde se stal kmenovým režisérem a výrazně se podílel na umělecké koncepci tohoto divadla. Inscenoval zde vlastní hry, osobitě obměňující principy absurdního dramatu (Piknik, 1965; Bludiště, 1966; Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, 1966; Kosmické jaro, 1970; Bitva na kopci, 1987; Smyčka, 1991; Jednou k ránu, 2000), ale i významná díla světových dramatiků (Cesta dlouhého dne do noci, Povídky z vídeňského lesa, Hejtman z Kopníku, Hráči, Nahé odívati, Impresário ze Smyrny aj.). S touto scénou, kde působí dodnes, je spjata jeho dráha nejtěsněji, třebaže často hostoval v řadě divadel u nás i v zahraničí (hlavně ve Švýcarsku, ale i ve Finsku, Rakousku a Itálii). Od počátku 90. let často spolupracuje s Divadlem J. K. Tyla v Plzni a pražským Divadlem na Vinohradech. V 60. letech se Smoček blíže seznámil také s procesem film. tvorby: z pozice herce, scenáristy i režiséra. Před kamerou si zahrál drobné a epizodní roličky profesora přírodopisu v povídce J. Menzela Zločin v dívčí škole ze stejnojmenného triptychu (1965), doktora Kabešku v Brynychově špionážním snímku Transit Carlsbad (1966), odborníka z muzea doktora Melíška v Novákově detektivní komedii Poklad byzantského kupce (1966), brýlatého muže v ojedinělém režijním pokusu Ester Krumbachové Vražda ing. Čerta (1970) a dr. Peček v Hřebejkově psychologickém dramatu Kawasakiho růže (2009). Náročnější a zodpovědnější úkoly řešil při natáčení své vlastní hry Piknik (1967), kterou režíroval spolu se zkušeným filmařem Vladimírem Sísem v exteriérech dunajského ostrova a kambodžské džungle. Pro ČST vytvořil autorský film Bitva na kopci (1985), jehož scénář napsal na základě vlastní stejnojmenné rozhlasové hry (1967) a objevil se v dokumentárním seriálu Zlatá šedesátá (2009). Kompletní soubor jeho dramatických a literárních textů přináší kniha Činohry a záznamy (2002). Je laureátem Ceny Karla Čapka 2004, udělované Českým centrem PEN klubu.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!