V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SIROTKOVÁ, Eva

Eva SIROTKOVÁ provdaná Bartošová (* 15. 2. 1934 Gubaša, SSSR)herečka. Přes kádrové problémy (otec byl komunistickým režimem označen za sabotéra a uvězněn) se jí podařilo na přímluvu R. Lukavského absolvovat herecká studia na DAMU (1956). Pak strávila čtyři sezony v Krajském oblastním divadle v Karlových Varech a po ročním angažmá v brněnském Státním divadle byla členkou Národního divadla v Praze (1961–67). Ve filmu se objevila pouze v epizodních rolích úřednice (Tři tuny prachu, 1960), manželky odbojáře (Skok do tmy, 1964) a telefonistky (5 milionů svědků, 1965). V roce 1967 odešla s manželem do zahraničí, nejprve do SRN, kde spolupracovala s vysíláním Deutsche Welle, a poté do USA. I zde mohla pokračovat v herecké kariéře (dostala i několik menších rolí), ale nakonec se rozhodla pro studium psychologie a v oboru (pod jménem Eva Franklin) pracuje dodnes v Kalifornii.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!