V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SCHWARZ, Josef

Josef SCHWARZ pseudonym Josef Červinka (* 16. 6. 1915 Luže, okres Chrudim, † 25. 8. 2003 Praha)  – překladatel, herec a rozhlasový režisér. Jeho otec vlastnil v Luži malou továrničku na prádlo. Krátce studoval na chrudimském gymnáziu a poté vystřídal ještě několik dalších ústavů, ale k maturitě nedospěl. Absolvoval aspoň jednoletou obchodní školu. V letech 1935–37 byl zaměstnán jako korespondent u firmy Philips v Praze, přitom však hlavní zájem upínal na literaturu a divadlo. Spřátelil se s řadou mladých literátů a vystupoval v různých mládežnických spolcích (např. Divadelní kolektiv mladých). Studium na dramatickém oddělení Státní konzervatoře v Praze kvůli okupaci nedokončil a roku 1939 odešel do zahraničí. V Londýně nejprve pracoval jako svářeč, od roku 1941 až do konce války působil jako hlasatel, redaktor a překladatel čs. vysílání BBC. Roku 1946 se vrátil domů, kde byl téměř čtyřicet let režisérem Čs. rozhlasu v Praze, po odchodu do důchodu (1976) spolupracoval s rozhlasem externě. Podílel se na několika stovkách rozhlasových her a literárních pořadů – jako režisér, interpret a překladatel, ale i autorsky. Překládal beletrii, div. a rozhlasové hry z angličtiny (E. A. Poe, W. Saroyan, E. M. Forster, W. Faulkner aj.) a okrajově i z němčiny. Svůj kultivovaný mluvený projev uplatnil i ve filmu jako komentátor mnoha osvětových a dokumentárních filmů 50. let. Jeho hlas zazněl také ve dvou špionážních filmech: Makovcově Severním přístavu (1954) a Skalského Andělu blažené smrti (1965). Dokonce si v několika hraných filmech zahrál epizodní roličky: Tonyho, pomocníka obchodníka v Africe Wayna (J. Plachý) v Makovcově životopisném snímku o cestovateli Holubovi Velké dobrodružství (1952), francouzského žurnalistu a pořadatele v Radokově retrokomedii Dědeček automobil (1956), doktora Hilmara v Herzově zfilmování Havlíčkova románu Petrolejové lampy (1971) a kardinála Richelieu v životopisné komedii K. Kachyni Tajemství velikého vypravěče (1971). Naposled stál před kamerou v Balaďově slovenském tv. snímku Oči plné snehu (1983). Na základě jeho vzpomínání v Českém rozhlasu (12 dílů) vznikla kniha Trpělivě obnošené tělo (2003).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!