V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SCHULZOVÁ, Zuzana

Zuzana SCHULZOVÁ provdaná Taberyová (* 24. 4. 1960 Praha)  – herečka. Od šesti let navštěvovala LŠU, nejprve kvůli hře na klavír a později jako žákyně dramatického oddělení. V hereckém vzdělávání pokračovala na Státní konzervatoři v Praze, po jejímž ukončení (1981) nastoupila na osm sezon do angažmá v Krajském divadle Příbram. Na film. plátně se objevila zatím jen vzácně. Po epizodkách (Smrt mouchy, 1976; Hop – a je tu lidoop, 1977) a vedlejších úlohách bufetářky v Čechově hudební komedii V hlavní roli Oldřich Nový (1980) a studentky Evy v Rychmanově hudební milostné komedii Láska na druhý pohled (1981) vytvořila jednu z hlavních rolí, sympatickou vychovatelku z dětské ozdravovny Lenku a novou maminku malého hrdiny (Matouš Soukenka), v Hanibalově dětském filmu Útěk s Cézarem (1989), zároveň se tehdy poprvé a zatím nejspíš naposled objevila i na tv. obrazovce (Šampáňo, 1989). V poslední době se hlavně zabývá dabingem jako interpretka a režisérka.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!