V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

SEDLÁČKOVÁ, Marcela/Marcella

Marcela/Marcella SEDLÁČKOVÁ vl. jm. Kašparová (* 6. 3. 1926 Praha, † 12. 4. 1969 Praha, sebevražda)herečka; dcera herečky A. Sedláčkové a politika Františka Xavera Hodáče (1883–1943), nevlastní sestra herečky N. Gollové. Ve třinácti letech začala hrát v divadle své matky (1939–45), po osvobození účinkovala v různých pražských souborech (Scéna Ference Futuristy, Haló kabaret, Pražská estráda) a koncem 40. let opustila načas div. scénu. Jevištní činnost obnovila jako členka Čs. filmového studia (1954–55) a Pražské estrády (1955–58). Na přelomu 50. a 60. let působila v oblastních divadlech (Most a Varnsdorf) a libereckém rozhlase. Poslední dva roky před předčasnou smrtí byla členkou činoherního sboru Národního divadla v Praze. Roku 1968 emigrovala s přítelem hercem S. Sejkem do Švýcarska, ale brzy se oba vrátili, na film. plátně se však znovu už neobjevila. Během poválečného dvacetiletí si zahrála v téměř třiceti filmech, ale jen v epizodních úlohách, někdy i bez specifikace role (Tajemství krve, 1953; Dobrý voják Švejk, 1957; Zkouška pokračuje, 1959), či namluvila kolegyni N. Deborskou (Zelené obzory, 1962). Jindy šlo o epizodky jako host na večírku (Řeka čaruje, 1945), prostitutka (13. revír, 1946; Úplně vyřízený chlap, 1965), servírka (Lavina, 1946), barmanka (Hostinec „U kamenného stolu“, 1948), žena prokuristy Pánka v podání F. Kreuzmann (Pan Novák, 1949), dvorní dáma (Byl jednou jeden král…, 1954), pracovnice Spofany (Anděl na horách, 1955), sekretářka Müllerová (Hra o život, 1956), redaktorka (Páté kolo u vozu, 1958), společnice kasaře Kosíka, ztělesněného opět F. Kreuzmannem (Kasaři, 1958), dvakrát návštěvnice vinárny (Dnes naposled, 1958; Morálka paní Dulské, 1958), stanařka (Slečna od vody, 1959), členka komise (Mezi námi zloději, 1963), turistka (Máte doma lva?, 1963), sousedka (Na laně, 1963), manželka obžalovaného inženýra Potůčka ztvárněného P. Spáleným (Obžalovaný, 1964), matka (Bubny, 1964), paní (Škola hříšníků, 1965), žena na schodech (Dáma na kolejích, 1966), šátnářka v kavárně Vltava (Flám, 1966) a žena s kyticí (Ženu ani květinou neuhodíš, 1966).

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!