V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

RYCHMAN, Ladislav

Ladislav RYCHMAN (* 9. 10. 1922 Praha, † z 1. na 2. 4. 2007 Praha)režisér a scenárista. Po maturitě na pražském reálném gymnáziu (1941) studoval jazykovou školu. Na sklonku okupace byl z rasových důvodů (po mamince byl žid) vězněn v koncentračním táboře, kde mu zachránila život náhoda těsně před popravou. Po válce studoval estetiku na FF Karlovy univerzity v Praze a současně hrál a působil jako dramaturg v pražském Divadle satiry. Přešel na FAMU, ale touha po konkrétní filmové práci ho vedla do praxe: ve FSB začínal jako asistent režie mj. Bořivoje Zemana či Elmara Klose. V letech 1949–55 byl dramaturgem a režisérem ve Studiu populárně vědeckých a naučných filmů, kde se specializoval na národopisné filmy, na portréty českých umělců, ale nejčastěji natáčel instruktážní snímky. V celovečerní hrané tvorbě debutoval detektivním dramatem Případ ještě nekončí (1957). Po dramatu manželské krize Kruh (1959) se zaměřil na hudební a komediální žánry. Největšího úspěchu dosáhl na svou dobu průkopnickým muzikálem Starci na chmelu (1964), který se vysmál pokrytecké morálce totalitního režimu. Už s menším ohlasem se setkala stylově čistší hudební komedie o podváděné řidičce tramvaje Dáma na kolejích (1966), již realizoval se stejným autorským týmem (Vratislav Blažek, Jiří Bažant, Jiří Malásek a Vlastimil Hála). Ne právě přesvědčivě vyzněly jeho pokusy o zfilmování Škvoreckého detektivních příběhů (Zločin v dívčí škole, 1965; Šest černých dívek aneb Proč zmizel Zajíc?, 1969). V normalizační kinematografii zanechal už jen odlesk své tvorby z předchozí dekády, když talent postupně rozmělnil v laciných hudebních fraškách (Hvězda padá vzhůru, 1974; Jen ho nechte, ať se bojí, 1977), ve sterilních moralitách (Zlatá slepice, 1980; Láska na druhý pohled, 1981) či režimní agitce (Píseň o stromu a růži, 1978). Příležitostně se sám objevoval na plátně v drobných roličkách svlékající se vězeň v Radokově okupačním dramatu Daleká cesta (1949), muž nosící psací pultík v historické komedii M. Friče Císařův pekař – Pekařův císař (1951), krejčí ve své epizodě Jak se žena koupe z triptychu Zločin v dívčí škole (1965), režisér v Moskalykově satiře Délka polibku devadesát (1965), ředitel spořitelny v Dámě na kolejích (1966) a zájemnce ve vlastní sci-fi komedii „Babičky dobíjejte přesně!“ (1983). Zásadní a plodná byla Rychmanova práce v ČST, kde od poloviny 50. let natočil desítky reklam a inscenovaných písniček (mj. Dáme si do bytu, Mackie Messer) či zábavné pořady (např. Povídka pro..., Dnes večer bez závady), z nichž některé uspěly i na mezinárodních festivalech (Tisíc pohledů za kulisy získalo Bronzovou růži v Montreux 1961). Zájem o audiovizuální experimenty zúročil i prací pro Laternu magiku (Revue z bedny, 1967) a se scénografem Josefem Svobodou připravil v 70. letech v Norimberku projekt s názvem Noricama jako poctu malíři Albrechtu Dürerovi. Po listopadu 1989 psal recenze do Svobodného slova a scenáristicky, režijně i moderátorsky se podílel na cyklu střihových pořadů ČST Trocha šafránu z televizního archivu (1993–95).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!