V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROVENSKÁ, Marie

Marie ROVENSKÁ rozená Jindrová, provdaná Paulová (* 14. 5. 1902 Neplachov, okres Třeboň, † 10. 11. 1974 Karlovy Vary)  – herečka. Soukromě se herecky školila u Soni Waldenové a během 20. a 30. let prošla různými div. společnostmi i stálými pražskými scénami (Švandovo divadlo, Aréna, Uranie). Za okupace hrála v městských divadlech po celém protektorátním území (Plzeň, Ostrava, Olomouc, Hranice, Přerov) a soubory regionálních scén (České Budějovice, Nový Bor, Slaný, Gottwaldov, Olomouc, Karlovy Vary) střídala v rychlém sledu i po válce až do odchodu na odpočinek (1964). Film. natáčení se zúčastnila až po padesátce ve dvou podružných rolích. S J. Vojtou vytvořila dvojici postarších manželů Havrdových, cestujících na pravidelné autobusové lince z Prahy do Karlových Varů v Machově komedii Florenc 13,30 (1957). Jako důchodkyně Otilie Jelínková se objevila v kriminálním příběhu Smrt za oponou (1966) A. Kachlíka.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!