V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

ROMANOVÁ, Jana

Jana ROMANOVÁ (* 19. 5. 1920 Praha)  – herečka; bývalá manželka herce J. Pivce. Jako nadšená ochotnice hrála v Umělecké besedě a na přelomu 30. a 40. let se připojila k pražskému Souboru Fráni Francla. Soukromě se herecky školila u R. Deyla st., který byl přítelem jejího otce. Roku 1941 byla angažována do Městského divadla na Královských Vinohradech, jehož členkou byla až do odchodu do zahraničí (1949). Na jevišti se uplatnila spíš jen v epizodních rolích komorných, pokojských a venkovských dívek. Od konce 30. let se objevovala ve filmu, kde se po několika drobných rolích komorných, garderobiérek, úřednic a spolužaček (Ulice zpívá, 1939; Přítelkyně pana ministra, 1940; Advokát chudých, 1941; Provdám svou ženu, 1941) prosadila většími postavami zamilovaných dcer, pocházejících z různých sociálních vrstev. V komedii V. Slavínského Nebe a dudy (1941) se jako dcera chudého, ale láskyplného skaláka Antonína Fábery (J. Plachta) provdá za čestného inženýra (R. Schránil). Naproti tomu v melodramatu téhož režiséra Muži nestárnou (1942) se pohybovala ve vysokých podnikatelských kruzích, jejímž pravidlům byl podřízen také její sňatek s nemilovaným mužem (F. Vnouček). Ke středostavovské měšťanské vrstvě patřila její postava hodinářky Míly Mráčkové v Cikánově komedii U pěti veverek (1944). Znárodněná kinematografie jí nabídla úlohy obdobného typu, ale menšího významu ještě v několika filmech: Milka (Průlom, 1946), Jefka (Nikola Šuhaj, 1947), Markéta, žena Mikuláše (Alena, 1947), Klárka (Týden v tichém domě, 1947) a Růžena Marešová (Až se vrátíš…, 1947).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!