V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PODRABSKÁ, Vlasta

Vlasta PODRABSKÁ (* okolo 1920, † po 1947?)herečka a tanečnice. Jako dcera archiváře a kustoda Národního divadla Václava Podrabského (1897–1962) zdědila lásku k divadlu. Kariéru začínala v baletu Národního divadla, ale neméně jí zajímala i zdejší činohra, když se začala vypracovávat v dětských úlohách (mj. partnerka L. PeškaModrém květu). Na jevišti pak mj. tančila komornou v opeře Paličatý švec (1944). Filmografické anály zaznamenávají pouze tři její role, a to v jediném roce. Ve dvou přitom zúročila baletní průpravu, když pracovala v souboru J. Jenčíka pro baletní scény ve Směrech života (1940). Zde si všiml jejího výrazně fotogenického zjevu s pravidelným podlouhlým obličejem a výraznýma očima režisér Miroslav Cikán, který jí nejprve obsadil jako tanečnici v baru do melodramatu Pro kamaráda (1940) a pak otestoval její herecké vlohy v úloze Mimi Černé, společnice hlavního hrdiny lupiče Slámy alias Karla Pelikána (M. Homola) v kriminální komedii Pelikán má alibi (1940). V Národním divadle působila do roku 1947 a poté její osudy nejsou známé.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!