V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

PITAŠOVÁ, Anna

Anna PITAŠOVÁ (* 28. 8. 1928 Praha)manekýna a filmová herečka. Za okupace byla vyloučena z gymnázia. Po válce vystudovala školu pro ženská zaměstnání a ve svobodném povolání se živila jako modistka a manekýnka až do pokročilého věku. Od počátku 50. let hrála ve filmech většinou epizodní role, které odstartovala jako dvorní dáma v kostýmní komedii M. Friče Císařův pekař – Pekařův císař (1951) a sekretářka amerického generála v tendečním dramatu Kadára a Klose Únos (1952). Následně jí připadly úložky ženy ze společnosti (Jestřáb kontra Hrdlička, 1953; Botostroj, 1954), ženy v hotelu (Roztržka, 1956), žen v bufetu (Neklidnou hladinou, 1962), průvodčí (Začít znova, 1963). Své zkušenosti manekýnky uplatnila v Kadárově a Klosově satirické komedii Tři přání (1958), ve studentském filmu FAMU V. Chytilové Strop (1961) anebo v krátké satiře O Lidech před pultem a za ním II. (1958) s M. Kopeckým, S. Zázvorkovou či J. Bohdalovou. Mezi vedlejší úlohy lze počítat její maminku malého hokejisty Pepíčka (T. Sedláček) v dětském snímku Čeňka Duby Brankář bydlí v naší ulici (1957), matku malého Míši (K. Smyzcek) ve Vláčilově film. básni Holubice (1960) či ošetřovatelku ve sci-fi komedii O. Lipského Muž z prvního století (1961). Díky častým reprízám na tv. obrazovce si ji většina diváků vybaví jako nevěrnou manželku ředitele karlovarského mezinárodního hotelu Krause (O. Nový) v detektivce V. Čecha Kde alibi nestačí (1961) a barmanku ve volném pokračování Alibi na vodě (1965), která její filmografii uzavřela.

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!