V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

NOVOTNÝ, Antonín

Antonín NOVOTNÝ (* 15. 3. 1913 Tábor, † 23. 4. 2005 Bavorsko, SRN)  – filmový herec a chemik; bratr kameramana V. Novotného. Jako gymnazistu ho objevili pro film Vladislav Vančura a S. Innemanna, kteří ho místo do studentského komparsu, jak původně zamýšleli, obsadili do role sympatického a nadaného studenta oktávy Jana Šimona v dramatu z gymnaziálního prostředí Před maturitou (1932). Na tuto postavu posléze navázal úlohou septimána Jindry Benetky ve „študácké“ komedii M. Friče Škola základ života (1938). Obdobný typ něžných a chlapecky sličných milovníků z řad studentů, mladých intelektuálů a umělců hrál pak ještě v dalších 23 filmech, většinou však nevalné úrovně a nenáročných žánrů. Mezi jeho postavami nalezneme třeba mladého vlastence a syna titulního hrdiny (Písničkář, 1932), novinové reportéry (Záhada modrého pokoje, 1933; Sedmá velmoc, 1933), hudební skladatele (Srdce za písničku, 1933; Veselá bída, 1939), postiliona (V tom domečku pod Emauzy, 1933), inženýry (Naše XI., 1936; Pozor straší, 1938), mediky (Manželství na úvěr, 1936; Příklady táhnou, 1939), vynálezce (Vzdušné torpédo 48, 1936), magistra farmacie (Slávko, nedej se!, 1938), hraběnčina syna (Bílá plachta ve Splitu, 1939), nalezence (Ulice zpívá, 1939), zahradnického pomocníka (U svatého Matěje, 1939). Nejhodnotnější část jeho filmografie tvoří veselohry M. Friče, který ho obsadil např. do rolí syna despotického otce rodiny (H. Haas) ve zfilmování div. hry F. X. Svobody Poslední muž (1934), obchodního zástupce van Houdena v burianovské komedii Tři vejce do skla (1937), zamilovaného úředníka doktora Marka v Katakombách (1940) a skladatele Františka Sojku, jednoho z trojice chudých obyvatel omšelého předměstského hotýlku v Hotelu Modrá hvězda (1941). Roku 1937 byl Novotný angažován americkou společností MGM, která v Evropě hledala nové tváře. V Hollywoodu se však neprosadil (nepomohl ani jeho odchod od MGM k Universalu) a po devíti měsících se vrátil do vlasti. Místo hereckých zkušeností zde alespoň získal poznatky z technických složek jednotlivých film. studií. Roku 1942 ukončil na vrcholu popularity hereckou kariéru. Své ambice směřoval už před válkou mimo uměleckou sféru, do studia chemie na Přírodovědecké fakultě UK, které však musel přerušit po uzavření vysokých škol za nacistické okupace. Titulu inženýra chemie dosáhl až po válce na ČVUT, kde pak pracoval jako odborný asistent, krátce se věnoval podnikání v chemickém průmyslu a později se zabýval výzkumnou a vědeckou činností ve výzkumném ústavu v Komárově. Roku 1968, ještě před vstupem vojsk Varšavské smlouvy, vycestoval pracovně do Kolína nad Rýnem, kde kvůli okupaci a následné politické situaci zůstal.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!