V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MOLAS, Zet

Zet MOLAS rozená Zdena Holubová, provdaná Smolová (* 18. 3. 1896 Hradec Králové, † 1956 Německo)režisérka, scenáristka a herečka. Vyrůstala v rodině železničního úředníka střídavě v Hradci Králové a ve Vídni. Umělecké sklony ji přivedly ke studiu výtvarného umění u Otakara Španiela na pražské UMPRUM a v dalším vzdělávání pokračovala v École des Beaux Arts v Paříži. Okouzlena různými uměleckými disciplínami toužila se v některé z nich uplatnit. Podařilo se jí to v oblasti kinematografie, kam pronikla pod finanční záštitou svého podnikavého manžela Bohumila Smoly. Bez praktických zkušeností a jen s minimální teoretickou průpravou natočila autorské melodrama Závěť podivínova (1923). Když se vrátila z Francie, kde se v tamních uměleckých kruzích neprosadila, stala se redaktorkou časopisu Český filmový svět. Po třech letech planých nadějí na zfilmování Nezvalových libret převedla ve vlastní produkční společnosti MolasFilm do film. podoby div. hru Ernsta Raupacha Mlynář a jeho dítě (1928), v níž si ponechala hlavní ženskou roli mlynářovy dcery Marie. Podle jejího námětu a scénáře natočil v její výrobně rakouský režisér Rolf Randolf detektivku Pancéřové auto (1929), kde byla opět ženskou protagonistkou v roli bankéřovy unesené dcery Bessy. Téměř deset let pak trvalo, než se dostala opět k režii. Životopisný snímek Karel Hynek Mácha (1937), který natočila již ve zvukové éře na podkladě div. hry Emila Synka Mimo proud, znamenal její důstojný, ale zároveň i poslední návrat za kameru. Ačkoliv připravovala několik scénářů (např. podle komedie Franka Tetaura Milostná mámení a podle Kvapilovy pohádky Princezna Pampeliška), nic z toho se nakonec díky okupaci nerealizovalo. Po osvobození byla s manželem, který se za okupace přihlásil k Němcům, odsunuta do SRN.
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!