V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MERHAUT, Vladimír

Vladimír MERHAUT (* 6. 3. 1868 Česká Třebová, † 14. nebo 15. 8. 1936 Mladá Boleslav)herec a divadelní režisér. Pocházel z rodiny uzenáře, herce a div. ředitele Aloise Merhauta, kterého v jeho div. šlépějích následoval. Herecké zkušenosti si osvojil nejprve ve venkovských div. společnostech (A. Merhaut, V. Suk, E. Zöllnerová, A. Frýda). Roku 1908 získal angažmá ve smíchovské Aréně a jako osvědčeného a solidně zapracovaného komika, který se však uplatňoval i v operetě a opeře, ho roku 1911 angažoval ředitel Gustav Schmoranz do činohry Národního divadla v Praze. Jejím předním členem zůstal nepřetržitě dvaadvacet sezon. Usiloval o realistické a charakterově přesné vystižení postav, dařily se mu zejména lidové figurky z venkovského i maloměstského prostředí. Zabýval se též loutkovým divadlem. Do služeb filmu vstoupil pouze dvěma úlohami: vousatý harfeník Břinkal v Kvapilově komedii Ahasver (1915) a záhadný doktor Ambicius v dramatu V. Binovce Plameny života (1920).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!