V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

MELLANOVÁ, Míla

Míla MELLANOVÁ rozená Mrázková (* 23. 8. 1899 Praha, † 23. 3. 1964 Praha)herečka, divadelní ředitelka, režisérka a dramaturgyně. Soukromně studovala herectví u Marie Hübnerové (1918–21) a režii u Jana Bora (1922–23). Začínala jako režisérka Divadla Uranie (1931–32) a herečka ve Švandově divadle (1932–35). Podle sovětského vzoru založila roku 1935 a deset let vedla Pražské dětské divadlo (první profesionální scéna tohoto druhu u nás), jehož byla čtyři poválečné roky uměleckou vedoucí a režisérkou. Ve funkcích režisérky a dramaturgyně pak působila v Městském divadle pro mládež (1949–51), dramaturgyně v Divadle S+H (1951–60), zástupkyně ředitele a režisérka Divadla Sluníčko (1961–63). Její přítomnost v české kinematografii dokumentují pouze čtyři menší role v jednom němém a třech zvukových filmech: služebná Tonka v rodině nájemce knížecího velkostatku Sezimy (F. Havel) z Kolárova dramatu podle společenského románu Rudolfa J. Kronbauera Řina (1926), ošetřovatelka ve vojenské nemocnici z dramatu V. Binovce Poručík Alexander Rjepkin (1937), žena sedláka a prvního radního Buška (J. Vojta) Frantina z Vančurovy a Kubáskovy adaptace div. komedie Stroupežnického Naši furianti (1937) a děvče ze střelnice v Borově příběhu z prostředí vojenské akademie Neporažená armáda (1938). Do světové kinematografie se zapsala jako koordinátorka početného a mnohonárodnostního kolektivu představitelů dětských rolí ve dvěma Oscary oceněném americko-švýcarském protiválečném dramatu Poznamenaní/The Search/Die Gezeichneten (1948), které natočil americký režisér Fred Zinnemann s I. Jandlem a J. Novotnou v hlavních rolích. Od roku 1953 externě vyučovala loutkářství na DAMU.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!