V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

LOJDOVÁ, Kateřina

Kateřina LOJDOVÁ (* 2. 3. 1961 Praha)  – herečka a manažerka; dcera výtvarnice Ludmily Lojdové (* 1943) a violoncellisty Rudolfa Lojdy (* 1927), manželka rozhlasového manažera Michela Fleischmanna (* 1952). Vyrůstala v umělecky zaměřené rodině. Po gymnáziu vystudovala obor film. produkce na FAMU a souběžně na DAMU herectví (1986), se kterým začínala v amatérském divadle Lucerna. Hostovala v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Poprvé pohlédla do film. kamery v poetickém filmu podle románu Alaina-Fourniera Kouzelné dobrodružství (1982) A. Kachlíka. Jedinou hlavní roli před kamerou ztvárnila v postavě číšnice Ivony, manželky ambiciózního hrdiny (M. Stropnický), v Matulově psychologickém příběhu Kariéra (1984). Menší úlohy atraktivních dívek a mladých žen vytvořila např. ve filmech Všechno nebo nic (1984), Až do konce (1984), Chobotnice z II. patra (1986), Anděl svádí ďábla (1988) a Poutníci (1988). Na radu tv. hlasatelky Marie Tomsové, se kterou se poznala při natáčení Troškovy lidové komedie Slunce, seno a pár facek (1989), kde ztvárnila hysterickou inženýrku Gábinu, získala místo hlasatelky ČST (1989–92). V 90. letech se angažovala v politické sféře jako poslankyně za ODA (1992–96), pak se věnovala poradenské činnosti (1997–99 poradkyně ministra životního prostředí) a nyní se stará o své dva obchody s keramikou a je výkonnou ředitelkou manželovy společnosti. Nezaměňovat s div. herečkou téhož jména (* 1977), která je od roku 2000 členkou Divadla ABC a mj. dabuje tv. seriály (Kriminálka Miami).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!