V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KRONER, Jozef

Jozef KRONER (* 20. 3. 1924 Staškov, okres Čadca, † 12. 3. 1998 Bratislava)  – slovenský herec; otec herečky Z. Kroner, bratr herce Ľ. Kronera a manžel herečky Terézie Hurbanové (* 1924). Pocházel z početné rodiny železničáře a nadšeného ochotníka. Po návratu z totálního nasazení pracoval do roku 1948 jako kreslič v Povážských strojírnách v Povážské Bystrici, kde hrál ochotnické divadlo. První profesionální angažmá získal ve Slovenském komorním divadle v Martině (1948–56), odkud přešel do činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde vytvořil během svého třicetiletého působení plejádu postav různých charakterů (Bílá nemoc, Pohled z mostu, Svatá Jana, Dobrý člověk ze Sečuanu, Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho). Jeho naturelu se stal vlastní tragikomický typ se smyslem pro pocity vyděděnců a drobných, osudem nebo společností ušlápnutých lidí. Před kamerou se uplatňoval od počátku 50. let v charakterních i komických postavách. Z rozsáhlé galerie postav, které vytvořil na film. plátně, vynikají zejména pokladník dobročinného spolku Jožko Púčik v tragikomedii Statočný zlodej (1958), maloměstský truhlář Tono Brtko v Oscarem oceněné Kadárově a Klosově tragikomedii Obchod na korze (1965; mj. Zvláštní uznání poroty za herecký výkon na MFF v Cannes), potetovaný pan Benda v grotesce Muž, který stoupl v ceně (1967), hotelový detektiv Ctibor v Solanově přepisu Karvašovy novely Pán si neželal nič (1970), starý ovčák Paľo Cesnak v Zacharově Očovském pastorále (1973), starý klaun ve Fričově adaptaci Bassových povídek Lidé z maringotek (1966), zbojník Pacho v Ťapákově ironické komedii Pacho, hybský zbojník (1975), starý rolník Martin Hudec v Uhrově rodinném dramatu Kosenie Jastrabej lúky (1981), zedník, včelař a kronikář Michal Pichanda v Jakubiskově venkovské sáze Tisícročná včela (1983). Velké herecké příležitosti mu od 70. let poskytovali ve svých filmech významní maďarští režiséři Gyula Maár (Végül/Nakonec, 1973), Péter Gothár (Megáll az idő/Čas se zastaví, 1981) a Károly Makk (Egymásra nézve/Jiný pohled, 1982). Popularitu mu přineslo také účinkování v tv. seriálech (Slovácko sa nesúdi, 1975, 1983; Bez ženské a bez tabáku, 1982) a inscenacích. Svůj vypravěčský talent uplatnil nejen prostřednictvím podmanivého hlasu na gramofonových nahrávkách a v rozhlasových pořadech, ale dokázal ho projevit také literární formou jako autor vzpomínkových knih Herec na udici (1970), Herec nejen na udici (1974, 1982), Za krásou a rybami, Neobyčajný testament (1982). Jeho život a tvorbu přibližuje kniha rozhovorů Jozefa Leikerta a Márie Mackové Osud tak chcel (1999, 2003) a sborník Jozef Kroner: talent, intuícia, pokora herca (2003), který sestavila Dagmar Podmaková. Poctu jeho lidským a uměleckým kvalitám vzdal Fero Fenič dokumentem Trate života Jozefa Kronera (1987). Laureát Státní ceny (1952) za postavu profesora Poležajeva v martinském divadle, Státní ceny Klementa Gottwalda (1966) za herecký výkon ve filmu Obchod na korza, nositel titulů Zasloužilý umělec (1967) a Národní umělec (1978).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!