V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

BERGER, Augustin

Augustin BERGER vl. jm. Ratzesberger (* 11. 8. 1861 Boskovice, okres Blansko, † 1. 6. 1945 Praha)  – tanečník, choreograf a baletní mistr; manžel italské primabaleríny Giulietty Paltrinieriové. Pocházel z rodiny rukavičkáře. Pohybovou průpravu získal u akrobata Conradiho, mima Barbariniho a baletní mistryně Marie Hentzové. Na přání rodičů se začal učit xylografem, ale zanechal učení a tančil v Teatro salone italiano v Praze. Řadu let pak vystupoval v Itálii a Francii a po návratu do Prahy byl angažován do Národního divadla jako sólový tanečník (1883–1900), pak i jako choreograf (od roku 1884) a baletní mistr a choreograf (1912–23). Vynikajících výsledků dosáhl i během uměleckého působení v Drážďanech (1900 až 1910), ve Varšavě (1910–12) a New Yorku (1923–32). Jako herec se objevil ve dvou němých filmech, v milostném dramatu O. Laruse-Racka Sněženka z Tater (1919) a titulní roli vytvořil v Antonově komedii Únos bankéře Fuxe (1923). Spolu s Ladislavem Hájkem napsal memoárovou knihu Paměti Augustina Bergera (1942).
Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!