V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KLEIN, Dušan

Dušan KLEIN (* 27. 6. 1939 Michalovce, Slovensko)  – režisér a scenárista. Jako židovské dítě prošel za okupace terezínským ghettem. S filmem se seznámil ve třinácti letech, kdy zpíval ve filmu P. Bielika Lazy sa pohli (1952). Po epizodce v hudebním filmu J. Macha Rodná zem (1953) vytvořil po boku O. Lackoviče hlavní roli cikánského chlapce Gejzy Fabiána ve Weissově psychologickém dramatu Můj přítel Fabián (1953). Po absolvování režie na FAMU (1963) se uplatnil v ČST a od počátku 70. let se věnoval hrané tvorbě pro kina, v níž se zaměřil na kriminální, dobrodružný a špionážní žánr. Mimořádného úspěchu však dosáhl až cyklem komedií o osudech studenta a posléze lékaře (P. Kříž) s poetickými sklony Jak svět přichází o básníky (1982), Jak básníci přicházejí o iluze (1984), Jak básníkům chutná život (1987), Konec básníků v Čechách… (1993) a Jak básníci neztrácejí naději (2004). Po listopadu 1989 natáčí pro televizi především přepisy literárních děl našich i světových autorů. Byl dlouholetým pedagogem FAMU.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!