V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

KAFTAN, Jiří

Jiří KAFTAN (* 22. 5. 1935 Ústí nad Labem, † 11. 11. 2011 Praha)  – herec a tanečník. Studoval taneční oddělení na Státní konzervatoři v Praze (1952–56) a po tříletém působení ve Vojenském uměleckém souboru se stal roku 1959 členem pantomimické skupiny Divadla Na zábradlí, kde setrval po celou dobu její existence do roku 1993. Na jevišti byl osobitým představovalem protřelých i naivních typů. Své taneční, pantomimické a klaunské schopnosti uplatnil několikrát ve filmu (Rusalka, 1962; Neděle ve všední den, 1962; Až přijde kocour, 1963; Starci na chmelu, 1964; Kdyby tisíc klarinetů, 1964; Dáma na kolejích, 1966; Bylo čtvrt a bude půl, 1968), kde si zahrál i epizodní role dramatického charakteru: mladík u kádi (Spalovač mrtvol, 1968), fotograf Fi zvaný Fifoto (Hudba kolonád, 1975), klaun (Modré z nebe, 1983), skřítek (Tři veteráni, 1983), měřič stínu (Putování Jana Amose, 1983), baron z Provázku (Císařovy nové šaty, 1994), pořadatel módní přehlídky (Válka barev, 1995), návštěvník hospody (Kuličky, 2008) a starý pán (Děti noci, 2008). Objevoval se i v tv. seriálech (Největší z pierotů, 1990; Náhrdelník, 1992; Pojišťovna štěstí, 2004; Ulice, 2007), pohádkách (Čertova nevěsta, 1975; O Terezce a paní Madam, 1976; Florijánkovo štěstí, 1977) a filmech včetně zahraničních produkcí (Maigret a muž z lavičky/Maigret et l'homme du banc, 1993; Mutters Courage/Matčina odvaha, 1995). Významný pedagog pantomimy na Lidové konzervatoři v Praze (1968-81 vedl pantomimické oddělení) a na liberecké Experimentální taneční škole (1989-93). Autor skript o pohybové technice Poznámky učitele pantomimy (1988). Jeho portrét zachytil Otakar Brůna v knize Největší pieroti (1998).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!