V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JIRAS, Pavel

Pavel JIRAS (* 17. 6. 1940 Rakovník)herec a publicista. Počátkem 60. let začal hrát profesionálně na jevišti Severomoravského divadla v Šumperku, pak krátce působil v plzeňském Divadle Alfa, vystřídal oblastní scény v Klatovech a Českém Těšíně a svou div. dráhu završil v pražském Divadle za branou (1968–72). Herecký vstup na pole kinematografie uskutečnil v roli jednoho z radních v podobenství E. Schorma Den sedmý – osmá noc (1969). Filmografii pak vyplnil vesměs pouze epizodkami, a to různých režisérů a žánrů od normalizačních velkofilmů jako Sokolovo (1974), po komedie, psychologické snímky a další mj. Na kometě (1970), Luk královny Dorotky (1970), Případ mrtvého muže (1974), Sirius (1974), Muž dobré naděje (1975), Cukrová bouda (1980), Muž přes palubu (1980),  Dostih (1981), Šílený kankán (1982), Anděl s ďáblem v těle (1983), S čerty nejsou žerty (1984), Cena medu (1986), Hry pro mírně pokročilé (1986), Figurky ze šmantů (1987), Volná noha (1989), Ta naše písnička česká II (1990). Zahrál si ve studentské satiře Evžen mezi námi (1981). Objevil se i na tv. obrazovce, mj. v seriálech (Duhový luk, 1972; 30 případů majora Zemana, 1974–79) či v Pohádce o mokrosuchém štěstí (1981).  Od 80. let se věnuje badatelské a publicistické činnosti zaměřené na historii českého filmu, a především barrandovských film. ateliérů. Ke knižnímu vydání připravil fotografické publikace Oldřich Nový (2000), Lída Baarová (2001), Adina Mandlová (2001), Vlasta Burian (2001)   a poté se snažil v obrazových publikacích mapovat i celou historii Barrandova (Vzestup k výšinám, 2003, Zlatý věk, 2005 a Oáza uprostřed běsů, 2006). Jako kurátor připravil mj. v roce 2008 výstavu na Pražském hradě k poctě významného filmaře s názvem František Vláčil: Zápasy.

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!