V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

JAKOUBEK, Václav

Václav JAKOUBEK (* 29. 2. 1980 Praha)  – herec. S filmováním začínal jako sedmiletý, kdy dostal malou roličku ve filmu K. Kachyni Poslední motýl (1990), ale proslavila ho teprve hlavní role desetiletého Edy Součka, jehož rodiče v laskavé retrokomedii Obecná škola (1991) ztělesnili L. Šafránková a Z. Svěrák. Díky účinkování v Hřebejkově muzikálové komedii Šakalí léta (1993) se seznámil s J. Špalkem, který rozhodl o jeho dalším hereckém osudu a angažoval ho do svého Divadelního spolku Kašpar (Královský hon na slunce, Richard III., Krysař). Kvůli herectví zanechal učebního oboru kadeřník a začal studovat na gymnáziu, aby získal maturitu a mohl popřípadě pokračovat ve studiu na DAMU, když ho dvakrát nepřijali na konzervatoř. Žádná studia ale nedokončil. Po několika drobných film. rolích (Městem chodí Mikuláš, 1993; Císařovy nové šaty, 1994; Kouzelný měšec, 1996) zaujal úlohou „zkušeného“ pubertálního kluka zvaného Ramboš, za jehož ztvárnění v prostřední povídce Stoh z filmu Romana Vávry Co chytneš v žitě (1998) byl nominován na Českého lva. Poté se ale na film. plátně odmlčel a objevil se až na tv. obrazovce při vyhlašování pořadu Český lev 2009 (2010), který představoval i slavné dvojice z minulosti.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!