V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

IRMANOVOVÁ, Kateřina

Kateřina IRMANOVOVÁ (* 21. 1. 1947 Praha)psychoterapeutka a scenáristka; dcera sochaře, hudebníka a herce V. Irmanova a matka malířky, herečky, tanečnice, kulturní publicistky a vysokoškolské pedagožky Anny Irmanovové (* 1970). Ve 13 letech si ji F. Vláčil vybral, aby ztělesnila symbol holubice v chystaném filmu. Jako plavovlasá mladičká rybářská dcerka Susanne Kleistové dnem i nocí čeká na pobřeží Baltu na přílet své bílé holubice, aby s otcem a K. Smyzckem vytvořila trojici protagonistů lyrické básně Holubice (1960), jež režisérovi rázem zajistila mezinárodní úspěch. Natáčení si za pár let zopakovala v hlavní roli introvertní dívky Kateřiny ve školním filmu Jezero (1965) posluchače FAMU Rudolfa Adlera. S filmem pak nadlouho skončila. Umělecké, natož herecké ambice neměla, zajímala ji filozofie, kterou s psychologií vystudovala na FF UK a od roku 1972 se věnuje psychologii prakticky, teoreticky i pedagogicky. Působila v léčebně, nemocnici, poradně, vedla terapie i výcvik politiků a manažerů, trénink tv. a rozhlasových moderátorů, analýzy kolektivních vztahů na pracovišti ve velkých podnicích (Aliatel, ČEZ). Vyučuje v Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK. Publikuje odborné i populární stati. Její návrat do českého filmu po 40 letech iniciovala V. Chytilová, která ji žádala o konzultaci na téma týrané ženy. Nakonec se stala spoluscenáristkou hořké komedie o mezilidských vztazích Hezké chvilky bez záruky (2006), kde postižení hledají pomoc u půvobné psychožky (J. Janěková), zmáhanou vlastními problémy. Jeden z klientů poradny Benda (J. Ornest) chorobně žárlí na svou manželku v podání samotné Irmanovové.

 

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!