V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HÜTTNEROVÁ, Iva

Iva HÜTTNEROVÁ (* 17. 12. 1948 Praha)  – herečka a výtvarnice; bývalá manželka divadelního režiséra Ivana Rajmonta (* 1945). Vystudovala herectví na DAMU (1971) a po pětiletém angažmá v karlovarském Divadle Vítězslava Nezvala působila v Divadle na okraji v pražském Rubínu, kde na sebe upozornila rolí strýce Pepina v inscenaci Hrabalových Postřižin. Roku 1985 se stala členkou Divadla S. K. Neumanna, respektive Divadla pod Palmovkou. K filmování se poprvé dostala díky drobné úloze ženy dřevorubce Vlčka (M. Saic) ve Vávrově historické fresce Dny zrady (1973). Teprve koncem 70. let se začala znovu herecky uplatňovat ve filmu, ale jen v příležitostných drobnějších úlohách učitelek (Neohlížej se, jde za námi kůň!, 1979; Pětka s hvězdičkou, 1985; Co chytneš v žitě, 1998), kriminalistky (Já nejsem já, 1985) či sociální pracovnice (Krajina s nábytkem, 1986). Zatím největší film. příležitost dostala v postavě ing. Blanky Burdové, technokratické manželky optimistického zubaře (Z. Svěrák) v hořké komedii V. Olmera Co je vám, doktore? (1984). V posledních letech přenesla svůj zájem především na výtvarnou tvorbu (malování, knižní ilustrace, návrhy plakátů a div. kostýmů). Věnuje se i moderování tv. pořadu Domácí štěstí.

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!