V nakladatelství LIBRI právě vychází: ,,,

HOUDLOVÁ, Květoslava

Květoslava HOUDLOVÁ (* 19. 6. 1927 Praha, † 7. 12. 1991 Praha)  – herečka; manželka filmového režiséra a scenáristy A. Kachlíka a matka operní pěvkyně Kateřiny Kachlíkové. Herectví studovala soukromě u Z. Gräfové a Jarmily Lázničkové a na jevišti profesionálně začínala těsně po válce v Hanáckém divadle v Přerově. Po delším působení na oblastních scénách v Gottwaldově (1948–56) a Kolíně (1956–72) získala angažmá v pražském Divadle E. F. Buriana (1972–76) a pak byla ředitelkou divadel v Příbrami a Pardubicích. Poprvé se její jméno objevilo v titulcích filmu Nevěra (1956), kde se však jen mihla. Soustavnější spolupráci s filmem navázala teprve od počátku 60. let, kdy se uplatnila především v postavách matek a manželek, které vytvořila ve filmech svého manžela (Červnové dny, 1961; Smrt za oponou, 1966; My, ztracený holky, 1972; Zločin v Modré hvězdě, 1973; O moravské zemi, 1973; Kouzelníkův návrat, 1984; O zatoulané princezně, 1987), z nichž je bezesporu jeden z nejlepších snímků jejího manžela-režiséra A. Kachlíka, který si tu zahrál epizodu operetního režiséra, ale i jí samé je role oční lékařky a spolužačky hlavního hrdiny Adolfa (M. Kopecký) ve zfilmování Kuderovy povídky Já truchlivý Bůh (1969). Manželkou, matkou, ženou či sekretářkou byla i u jiných režisérů (Všude žijí lidé, 1960; Florián, 1961; Skok do tmy, 1964; Velikonoční dovolená, 1971; Odysseus a hvězdy, 1976; Smrt stopařek, 1979; Zastihla mě noc, 1985; Výjimečná situace,1985).

Úvodní slovo
Databáze vychází z třísvazkové encyklopedie Miloše Fikejze: Český film. Herci a herečky: I. díl: A–K (Libri 2006), II. díl: L–Ř (Libri 2007), III. díl: S–Ž (Libri 2008). Původních 2 890 hesel vesměs doznalo doplnění a aktualizace a přibylo dalších 168 hesel, jak příslušníků nejmladší herecké generace, jež za poslední léta vstoupila (i díky tv. obrazovce) do obecného povědomí, tak herců a hereček starších ročníků. Jejich účast ve filmech zdokumentovaly až poslední dva katalogy Český hraný film V: 1971–1980 (2007) a Český hraný film VI: 1981–1993 (2010), zpracované a vydané Národním filmovým archivem. Opět jsou zařazeni rovněž slovenští herci a herečky, kteří v ČR natáčí či trvale působí, a přibyli i další režiséři a režisérky, pokud, byť ojedinělé, stáli nejen za, ale i před kamerou. Aktualizaci hesel a zpřístupnění databáze zdarma podpořil příspěvek audiovizuálního odboru MK ČR, jemuž zde upřímně děkujeme, který pokryl téměř polovinu nákladů. V textu jsou užity obecně srozumitelné zkratky obecné, ale také institucí; ty lze najít na internetu, proto je (oproti knižnímu vydání) neuvádíme. V krátkém čase, který byl na realizaci databáze vyměřen, se autor a redakce nemohli vyvarovat chyb. Budeme vděčni čtenářům za upozornění na nedostatky a zároveň je prosíme o trpělivost, protože po delším zkušebním provozu provedeme případné opravy najednou — Miloš Fikejz a František Honzák

Copyright © Miloš Fikejz, 2006, 2007, 2008, 2010
Dodatky © Miloš Fikejz, František Honzák, 2010
© Libri, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011

Upozornění: Databáze je zdarma zpřístupněna ke čtení, nikoliv kopírování textu či jeho částí, což bez výslovného souhlasu autora a nakladatelství odporuje autorskému zákonu!